۰۲۱ - 77511200

مهندسین مشاور طرح و ساخت جم

پروژه‌ها

شناسنامه پروژه:
سال طراحی: 1392
کارفرما: شرکت هتل های پارسیان
​​​​​​​

___بازسازی دفتر مرکزی شرکت نوو نوردیسک

بازگشت به پروژه ها