___طراحی و اجرای داخلی

طراحی و بازسازی فضاهای اداری، هتل و مسکونی در این بخش قرار می گیرد.
لیست زیر حاوی پروژه های ما در این بخش است:


دریافت رزومه

​- بازسازی استخر بانوان مجموعه ورزشی انقلاب
- طراحی و بازسازی بخش بستری مجتمع بیمارستانی امیرالم
- طراحی داخلی ساختمان اداری کشتیرانی والفجر (تهران)
​​​​​​​- اجرای طراحی داخلی دفتر مرکزی نوونوردیسک (تهران)
- اجرای طراحی داخلی دفتر مرکزی رش پارس (تهران)
- طراحی اولیه شرکت آریا ساسول (تهران)
- طراحی فاز یک هتل پارسیان گچسر 
- طراحی فاز یک هتل شهر تهران