___طراحی محوطه

طراحی و بازسازی فضاهای اداری، هتل و مسکونی در این بخش قرار می گیرد.
لیست زیر حاوی پروژه های ما در این بخش است:


دریافت رزومه

​- طرح و تحقیق طرح جامع اولیه مجتمع بیمارستانی امیراعلم
- طراحی سایت پلان هتل آبعلی
- طراحی سایت پلان هتل گچسر
- مجموعه فرهنگی، ورزشی و خدماتی عظیمیه کرج
- محوطه سازی سایت دادگستری دماوند
- محوطه سازی سایت دادگستری فیروزکوه
- بازطراحی سایت رفاهی، اقامتی تنکابن